Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Posiedzenie Rady Rodziców

9 listopad 2017

Posiedzenie Rady Rodziców odbędzie się w poniedziałek 13 listopada 2017r. o godzinie 16:30.

Prosimy Rodziców o niezawodne przybycie.